Politika kvality

 

Jednatelé společnosti Super House s.r.o , jsou si vědomi neustále se zvyšujících požadavků trhu na kvalitní služby a proto vyhlašují tuto politiku kvality, která je závazná pro všechny zaměstnance.

1. ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Cílem společnosti je plné uspokojení požadavků a očekávání zákazníků. Naším dlouhodobým cílem je stát se spolehlivým dodavatelem našich zákazníků a zároveň získat nové možnosti , nové projekty a nové zákazníky                                             

2. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Projekty trvalého zlepšování zaměříme především na tyto oblasti:

Kvalitní služby

Spokojený zákazník

Kvalita a cena za provedené služby

Pro docílení nepřetržitého zlepšování je nezbytné aktivní zapojení všech zaměstnanců společnosti.

Trvalé zlepšení budeme požadovat i po našich dodavatelích.

3. SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ

Každý zaměstnance společnosti je důležitým a zodpovědným článkem řetězce kvality. Budeme se pravidelně zabývat názory našich zaměstnanců a spolupracujících dodavatelů. Budeme podporovat osobní i profesní rozvoj zaměstnanců.

4. NAPLŇOVÁNÍ POLITIKY KVALITY

Vedení společnosti se zavazuje zajistit pro podporu naplnění Politiky kvality, která se bude dít prostřednictvím konkrétních a stále aktualizovaných cílů kvality.

 

Iveta Depalová

  Milan Pícha

     jednatelé